Hóa chất cấy thép

Hóa chất cấy thép bao gồm các sản phẩm chuyên dụng cho ngành khoan cấy thép như : hóa chất cấy thép Hilti, hóa chất cẩy thép Ramset, hóa chất cấy thép fischer, hóa chất cấy thép tecfi... Các thương hiệu nối tiếng cùng các sản phẩm đang dạng, chuyên sâu sẽ làm cho sự lựa chọn cũng như chất lượng sản phẩm được tăng sức cạnh tranh.

Xếp theo:
Bulong hóa chất Hilti
Bulong hóa chất Hilti
77,000 đ
Súng bơm keo Ramset
Súng bơm keo Ramset
770,000 đ
BÌNH GAS HILTI GC42
BÌNH GAS HILTI GC42
440,000 đ
Đinh Hilti X-C 20 GX3 MX
Đinh Hilti X-C 20 GX3 MX
2,300,000 đ
Đinh Hilti X-C 27 GX3 MX
Đinh Hilti X-C 27 GX3 MX
3,300,000 đ
Thanh ren Ramset M16 x 190 mạ kẽm cấp bền 5.8
Thanh ren Ramset M16 x 190 mạ kẽm cấp bền 5.8
44,000 đ
Đinh Hilti X-S 14 G3 MX
Đinh Hilti X-S 14 G3 MX
0 đ
SÚNG BƠM KEO HILTI HDM500
Súng bơm keo Hilti HDM500
1,650,000 đ
Thanh ren  Hilti HAS-U
Thanh ren Hilti HAS-U
77,000 đ
Hóa chất  cấy thép Hilti HVU 2
Hóa chất cấy thép Hilti HVU 2
0 đ
KEO CẤY THÉP TECFI SWE01
Keo cấy thép Tecfi SWE01
440,000 đ